Lokma imalatı ülkemizde kökeni çok eskilere dayanan bir geleneğin uzantısı şeklinde gelişmektedir. İnsanların acılarını sevinçlerini başkaları ile paylaşma ihtiyacından doğmuştur. Yapımı oldukça basit görünmesine karşın dikkat edilmesi gereken birçok nokta bulunmaktadır. Bir kere ustanın hamura oldukça hakim olması gerekmektedir. Çünkü lokma yapımında hamur birinci etkendir. Daha sonrasında yağ ve şerbet gelmektedir.

Lokma bu topraklarda yaşayan herkesin çok iyi bildiği bir tatlıdır. Fakat bu tatlıyı diğer tatlılardan ayıran çok önemli bir özellik vardır. Oda bu tatlının dükkanlarda, tatlıcılarda, pastacılarda doğrudan satılan bir yiyecek olmamasıdır. Bu tatlı daha çok evlerde ya da sokaklarda bedava dağıtılan bir yiyecek oluşudur. Bizim burada söz konusu yaptığımız lokma imalatından sokakta dağıtılan yiyecek anlaşılmalıdır.

Sağlıklı Lokma İmalatı

Lokma üretiminde sağlıklı bir imalat yapılıp yapılmadığı pek sorgulanmaz. Bunun nedeni biraz da geçmişten gelen bir tatlı olmasında yatmaktadır. Çünkü lokmanın geçmişi çok eskilere dayanır ve eski zamanlarda insanların sağlıksız bir üretim yapma gibi bir kaygıları hiçbir zaman olmamıştır. Biraz da eski zaman esnaflarının iş ahlakı ve bilinci ile alakalı bir durumdur.

Sağlıklı lokma imalatı nasıl olur? Bir lokmanın sağlıklı imalatla yapılıp yapılmadığı nasıl öğrenilir ya da denetlenebilir. Sağlıklı lokma imalatı daha malzeme seçiminde başlar. Lokma yapımında kullanılan malzemelerin taze ve kaliteli olması gerekmektedir. Bundan sonra kullanılan malzemenin güzel bir şekilde muhafaza edilmesi ve saklanması gerekmektedir. Sağlıklı lokma imalatının olmazsa olmazı temiz bir üretim ve çalışma sergilemek gerekir.

Temiz Lokma İmalatı

Sağlıklı lokma üretiminin ilk şartının temiz lokma imalatı olması gerektiğini söyledik bunu biraz açalım. Temiz lokma üretimi yapılıp yapılmadığını bilmek için her hangi bir uzman olmanız gerekmez. Genel bir temizlik anlayışınızın olması size gerekli değerlendirmeyi yapacak bilgilendirmeyi verecektir. Bunun içinde lokma dağıtımı esnasında yapmanız gereken işlemler şunlardır.

Temiz lokma imalatı yapılıp yapılmadığını denetlemeniz için yapmanız gereken lokma sırasına girdiğiniz andan itibaren çalışanları gözlemlemeniz gerekmektedir. İlk olarak ustanın nasıl çalıştığına dikkat ediniz. Maskesi, bonesi, önlüğü var mıdır? Eğer var ise temizliği nasıldır buna dikkat ediniz. Daha sonra çalışırken bir yanda da temizliğini yapıyor mu? Lokma dağıtımında çalışan personelin aynı şekilde üstü başı, aksesuarları nasıldır. Bunlar bile size bir firmanın temiz çalışıp çalışmadığı hakkında yeterli bir fikir verecektir.

Düzgün Lokma Dağıtımı

Lokma firmalarının sayısının son beş yılda oldukça fazla bir artış gösterdiğini söylemiştik. Sayısal bir artış ne yazık ki niteliksel bir artışı da beraberinde getirmemektedir. Özellikle mobil araçların devreye girmesi ile birlikte lokma firmalarının yapmış olduğu işlerde bir nitelik düşüşü gözlemlenmektedir. Buda düzgün lokma dağıtımı yapan firmaların aranmasına veya ayıklanmasına neden olmuştur.

Düzgün lokma dağıtımı neleri kapsamaktadır. Bunu en başından sıraya koyarak anlatalım. Bir kere düzgün bir dağıtım randevu saatine olan sadakat ile başlar. Ne yazık ki pek çok lokmacı randevu saatine pek riayet etmemektedirler. Bir diğer yapılan yanlış ise dağıtılan lokmanın miktarı ile ilgilidir. Bu firmaların eksik lokma dağıtımı yaptıkları herkes tarafından şikayet edilmektedir.

Lokma İmalatında Firmanın Önemi

Hayır için lokma dağıtmak isteyen vatandaşlarımızın tek temsilcisi konumunda olan lokma firmalarıdır. Lokma imalatında birinci derecede önemli olan bu firmaların düzgün çalışması gerekmektedir. Lokma firmalarının her hangi bir meslek kuruluşu olmaması doğrudan bir denetim mekanizmasının eksikliğini getirmektedir.

Denetim mekanizması olmayan kurumlar da biraz iş yaptıkları insanların denetimi ile biraz da lokma firmasının kendi özdenetimi ile olmaktadır. Buda İzmir lokma firmasının düzgün olmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Firma vardır gönül rahatlığı ile lokmanızı dağıttırırsınız. Firma vardır bir daha yüzünü görmek istemezsiniz. Biz size birinci sınıf bir lokma dağıtımını garanti ediyoruz.

izmir lokma imalatı