Son zamanlarda sayıları hızla artan İzmir lokma firmaları hakkında birkaç şeye değinmek farz oldu. Lokma dağıtma geleneğinin İzmir’deki yaygınlığı herkes tarafından bilinmektedir. Son zamanlarda ise bu gelenek başka bir seviyeye gelmiş ve sadece doğumda, ölümde lokma dağıtmanın haricinde hemen her olayda lokma dağıtılır hale gelmiştir. Bu da beraberinde lokmaya olan talebi getirmiş bunun sonucunda da yeni yeni birçok lokma firması ortaya çıkmıştır.
Buraya kadar bir sorun yok gözükmektedir. Sorun bu yeni gelen lokma firmalarının yapmış olduğu üretimler ve hizmetlerdedir. Lokma üretim aletlerindeki gelişmelerle birlikte lokma ustasının işi oldukça kolaylaşmıştır. Bunu yanlış yorumlayan bazı kişiler ise lokmacılığa soyunmuş ve lokma üretiminde yeni bir nesnenin de ortaya çıkmasını sağlamışlardır. Yeni bir nesne diyoruz çünkü yapmış oldukları ürünün lokma ile alakası bulunmamaktadır.

İzmir Lokma Firmaları Nasıldır

Lokma üretimi çoğu insana basit gibi görünebilir ama hiçte öyle değildir. Hamurda kullanılan malzemenin çeşidi ve kalitesi, yağın sıcaklığı, şerbetin kıvamı ve lokmanın şerbetin içerisinde kalma süresi bütün bunlar oldukça önemli noktalardır. Eğer iyi bir İzmir lokmacı ustası değil iseniz bunlardan bihaber olup yapacağınız da bir şeye benzemez.
Son zamanlarda ortaya çıkan yeni yetme lokma firmaları sektörde kendilerine bir yer bulabilmek için ürettikleri lokmaların kalitesi ile değil daha çok ucuz lokma diyerek kendilerine bir yer bulmaya çalışmaktadırlar. Buda İzmir lokma fiyatı üzerinde büyük bir kafa karışıklığına yol açmaktadır. Bir tarafta kaliteli lokma diğer tarafta ucuz ama kalitesiz lokma diye bir ayrım ortaya çıkmaktadır.
Bu ucuz lokmaları bir kere döktüren bir daha o firmayı aramamaktadır. Fakat hiçbir şeyden haberi olmayan vatandaşlarımız ucuz diye bu firmalara rağbet etmektedirler. Bu firmaların ürettiği İzmir saray lokma tatlısı dahi yenemeyecek kadar yavan olabilmektedir.

İzmir Lokma Firmaları Yönetimi

İzmir lokma firmaları amatörlükten yeni kurtulmaktadır. Modern bir lokma firmasının yönetim anlayışı şu şekilde olmalıdır. Sürdürme aşamasındaki firmalar için rekabetçi maliyet seviyelerine ulaşmak, işletme marjlarını iyileştirmek, dolaylı ve destek gider seviyelerini kontrol etmek daha yüksek karlılık elde etmeye ve sermayenin karlılık oranının artmasına katkıda bulunacaktır.

Maliyet düşürmenin en kolay ve kestirme yolu, yapılan işin veya üretilen ürünün birim maliyetini düşürmektir. Üretimlerinin büyük çoğunluğu homojen özellikli mallardan oluşan firmaların birim maliyeti düşürmek için basit bir hedef belirlemeleri yeterli olacaktır.

Örneğin kimya ürünleri üreten bir firma bidon başına veya kilo başına maliyetleri düşürmeyi ticari bir banka her işlemi daha düşük bir maliyetle gerçekleştirmeyi veya bir sigorta firması ödenecek prim ve hasar tazminatlarının maliyetini hesaplamayı hedefleyebilir. Firmanın faaliyetleri veya üretimi birçok farklı departmanın faaliyet ve kaynaklarının kullanılmasına bağlı olduğu için, işlem ve ürünlerin birim maliyetinin doğru olarak ölçülmesi amacıyla faaliyete dayalı bir maliyet sisteminin kullanılması gerekecektir.

Lokma Firmaları Kanallarını Geliştirmeli

Bazı lokma firmaları, müşterilerinin kendileri ile ilişkili kurabilecekleri çok sayıda kanala sahiptir. Örneğin perakendeci bankaların müşterileri, otomatik makineler veya telefon ve bilgisayar vasıtasıyla banka şubesindeki görevlilere erişebilir. Değişik kanalların kullanılmasıyla yapılacak işlemlerin bankaya getirdiği maliyetler çok farklıdır.

Üreticiler açısından bazı satın alma işlemleri geleneksel yöntemle sürdürebilir. Satın almacı değişik firmalardan teklifler alır, teklifleri değerlendirir, en iyisini seçer ve daha sonra sevkiyat şartlarını görüşür. Bu metoda alternatif olarak, üretici belli tedarikçilerle uzun dönemli ilişkiler kurabilir. Üretim bölümü ve tedarikçi arasında elektronik veri değişim sistemi kurulur. Tedarikçi üretim için gereken malzemeleri zamanında ve doğrudan üretim bölümüne teslim etme sorumluluğunu üstlenir.

Elektronik veri sistemi kurulmasının maliyeti, geleneksel satın alma yönteminden çok daha düşüktür. Nitekim, maliyetleri düşürmenin en etkin yöntemlerinden biri, müşteri ve tedarikçileri yüksek maliyetli geleneksel kanallardan düşük maliyetli elektronik kanallara geçirmektir. Bu maliyet düşürme yöntemini uygulayan bir firma, amacını yüksek maliyetli kanallardan düşük maliyetli kanallara geçmek şeklinde belirlenmişse, değişik kanallardan sürdürmekte olduğu işlemlerin yüzdesini ölçmelidir. Tutucu ve gerçekçi olmayan bir yaklaşımla, işlemlerde hiçbir verimlilik artışı elde edilmediği varsayılsa bile, daha etkin işlem ve kanallarına geçilmesi, verimliliği önemli ölçüde artıracak ve yapılan işin maliyetini düşürecektir.

İşletme Giderlerinin Azaltılması

İzmir saray lokmaBirçok lokma firması, satış, yönetim ve genel giderlerini düşürmek için çalışmalar yapmaktadır. Çalışmaların ne kadar başarılı olduğu, bu giderlerin kesin miktarının veya toplam maliyetler veya gelirlere yüzdesel oranının ölçülmesi ile belli olur. Örneğin eğer ustalar destek harcamalarının rakiplerine ve müşteriler için yaratılan faydaya oranla çok daha yüksek olduğunu düşünüyorlarsa, yönetim giderlerinin satış, dağıtım veya pazarlama ve satış giderleri içindeki yüzdesini düşürmeyi hedefleyebilirler.

Harcama ve gider seviyelerini düşürme amaçları, kurumsallığın üzerinde diğer göstergelerle dengelenmelidir. Müşterilerin tepkisi, kalite ve performans gibi bu ölçüler, maliyet düşürme hedefinin önemli müşteri ve firma içi yöntemlere ulaşma hedefleri ile çatışmamasını garanti edecektir.