İzmir lokma tatlısının tarihi hakkında yazılı kaynaklarda çok fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Sadece yakın tarihimizde Osmanlı kaynaklarında lokma tatlısına rast gelinmektedir. İlk defa Anadolu’da bu tatlıyı kim yaptı ya da ilk kim getirdi pek bilinmemektedir. Fakat Anadolu’da hızla sevildiği ve yaygınlaştığı bilinmektedir. Büyük olasılıkla araplardan geçtiği tahmin edilmektedir. Çünkü lokmanın kelime anlamı arapçada bir yudum, bir ısırık anlamındadır.

Osmanlı yazılı kaynaklarından öğrendiğimize göre de lokma Osmanlı saray mutfağında kendisine önemli bir yer edinmiştir. Padişahların ya da valide sultanların emri doğrultusunda lokma yapılıp halka dağıtıldığı bilinmektedir. Yuvarlak küre şeklinde olan bu tatlı çeşidine halk arasına saray lokması denmiştir. Günümüzdeki ismi ise İzmir saray lokma olarak bilinmektedir.

İzmir Lokma Geçmişi ve Geleceği Nerede

Lokma tatlısının yapım malzemeleri un, su, mayanın karıştırılarak elde edilen hamurun kızgın yağda kızartılması ve sonrasında şerbete yatırılarak servis edilmesi esasına dayanmaktadır. Bu kadar basit malzemelerden böylesine muhteşem bir lezzetin çıkması ise çoğu insanı hayrete düşüren bir durumdur. Özünde aynı malzemelerin kullanıldığı pek çok yiyecek türünde aynı lezzeti yakalamak neredeyse imkansızdır.

Lokmanın hafif ve lezzetli oluşunun sırrı İzmir lokmacı denen ustaların beceri ve bilgilerinde saklıdır. Eğer bu işi iyi bir ustanın elinden öğrenmemiş iseniz yapacağınız ürün pek bir şeye benzemeyecek daha çok lastik gibi bir mamul üretmiş olacaksınızdır. İyi bir lokma ustası hamurunun kıvamını iyi ayarlayan, pişirme süresini vaktinde gerçekleştiren ve şerbetin kıvamını iyi ayarlayandır.

Lokmanın Geleceğinde Lokmacıların Rolü

Teknolojideki gelişmelerin İzmir’de lokma dağıtımına olan etkisi oldukça pozitif bir şekilde yansımaktadır. Burada dağıtım yapan firmaların işini düzgün yapmaları da bunda bir etkendir. Her ne kadar son zamanlarda bazı korsan firmaların sektöre olumsuz etkileri olsa da genelde lokmaya olan talep her geçen gün artmaktadır.

Lokma tatlısı İzmir’de uzun yıllardan beri severek tüketilen bir yiyecektir. Son yıllardaki lokma arabalarındaki gelişmelerle beraber uzun yıllar bu yiyeceğin varlığını koruyacağı gözükmektedir. Lokma arabalarında üretimin ve dağıtımın son derece kolay olması İzmir lokma fiyatı üzerine de oldukça olumlu etkide bulunmuş ve çok uygun rakamlarla lokma dökümü mümkün olmaktadır.

Lokmayı Geleceğe Kurumsal Firmalar Taşıyacak

Bugüne kadar hazırlanmış olan birçok araştırma raporunda, kurumsal performansın ölçülmesinde finansal ölçülere aşırı derecede önem verilmesi ile ilgili endişeler dile getirilmiştir. Lokma firmalarının gerçekleştirdiği yatırımlar arasındaki sistemik farklılıklar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Ülke ekonomisi uzun dönemli kurumsal yatırımları daha az desteklemekte, çünkü şirket hisselerinin güncel fiyatlarını etkilemek amacıyla, kısa dönemli karlılığın arttırılmasına daha fazla önem vermektedir. Elde edilen karların hemen ölçülebildiği yatırımlara öncelik verilmelidir. Bu durum lokmacıların maddi olarak ifade edilmeyen ve kısa dönemdeki karlılığı ölçmenin daha zor olduğu ürün ve işlem yenileme, çalışanların yetenekleri, müşteri tatmini gibi değerlere yetersiz oranda yatırım yapmaları sonucunu doğurmaktadır.

Ekonomik Değer Olarak Lokma

Bizim ülkemiz, kolayca değer ölçümü yapılabilen varlıklara aşırı derecede yatırım yapılmasına yol açarken, karlılık oranının değerlendirilmesi daha zor olan şirket içi gelişim projelerine yetersiz ölçüde yatırım yapılmasına neden olur.

Bizim ekonomik sistemimiz, çok güçlü aktiflere sahip (örneğin doğal kaynaklar, tüketici ürünleri üreten güçlü markalar gibi) şirketlerin verimsiz çalışmasına ve kısa dönemdeki kazançları tatmin edici olduğu müddetçe değersiz gibi görülen bazı varlıkların atıl bırakılmasına neden olmaktadır. Şirketlerin atıl bıraktıkları bu varlıkların değeri, ancak pahalıya mal olan finansal değişiklikler yaşandıktan sonra fark edilmektedir.

Geçmişten Geleceğe Finansal Değerlendirme

Sadece geçmiş dönemdeki performansı gösteren finansal raporları görmek yeterli olmaz. Bu raporlarda geleceğe yönelik ipuçları da bulunmalıdır. Yatırım yaptıkları veya yatırım yapmayı düşünülen lokmacıların gelecekteki performanslarını tahmin edebilecek performans raporları olmalıdır.

Örneğin müşteri tatminin ölçülmesi veya yeni ürünlerin geliştirilme aşamasından üretim aşamasına gelme sürecinin hızı yatırımcı ve analistlere çok yardımcı olacaktır. Lokmacılar, operasyonlarının tümünü içeren bir resmin çizilebilmesi için bu gibi bilgileri raporlamalıdır. Bu şekilde lokma firmaları geçmişten gelen bu ekonomik değeri gelecek yıllara taşımaları mümkün olacaktır.

izmir lokma