Menderes lokmaMenderes lokma firması arayan vatandaşlarımız için dikkat etmeleri gereken birkaç nokta bulunmaktadır. İlk olarak lokma firması arayışında aranması gereken ilk ölçüt her zaman için sağlıklı ve temiz bir üretimin sorgulanmasıdır. Daha sonrasında leziz ve kaliteli bir üretim yapılıp yapılmadığı sorgulanabilir. Fakat ne yazık ki insanlarımız ilk olarak İzmir lokma fiyatını sorgulamaktadırlar. Buda oldukça yanlış değerlendirmelerin başlangıcını oluşturmaktadır. Çünkü insanların ilk aradıkları şey ucuzluk olmaktadır.

Menderes lokma fiyatında ucuzluk aranmamalıdır. Neden diye soracak olursanız bir kere şehir merkezine buranın uzaklığı oldukça fazladır. Buda fazladan bir yol ücreti demektir. Bunu ister lokmacı karşılasın isterse de vatandaş her türlü bir maliyet demektir. Dolayısı ile buradaki lokma dökümünün ucuz olması demek başka bir yerden kesinti demektir. Başka yerden kesinti nedir? Ya lokmanın kalitesinden bir düşüş demektir. Ya da lokmanın miktarından bir azalış demektir. Her halükarda maliyet esasında aynıdır. Sadece göreceli bir aldanma söz konusudur.

Menderes Lokma Firması

Menderes daha çok tarım ve turizm gelirleri ile geçinen bir kasabadır. Buranın halkının çoğunluğu tarımla uğraşmaktadır. Buda onların dini duygularının yüksek olmasına yol açar. Gerçi lokma döktürmek için yüksek dini duygulara ihtiyaç yoktur. Paylaşım ve dayanışma geleneği bile yeterli olabilmektedir. Buradaki vatandaşlar lokma döktürmek istediklerinde burada ikamet eden Menderes lokma firması bulunmadığı için daha çok İzmir’den bir firma ile çalışmak zorunda kalmaktadırlar.

İzmir’den buraya firmanın gelişi ise yukarıda da söylediğimiz gibi bir maliyet artışına yol açmaktadır. Kaliteli bir lokma döktürmek isteyenler buna hiç aldırış etmemektedirler. Biz birinci sınıf malzemelerle en leziz ve sağlıklı lokmalarımızı sunmaktayız. Yol ücreti konusunda da vatandaşa fazla yük olmamak için yarı yarıya bir paylaşım göstermekteyiz.

İzmir lokma tatlısının geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Osmanlı hatta belki daha da öncesinde bu tatlının yapılıp dağıtıldığı bilinmektedir. Bu toprakların insanının dayanışmasını göstermesinin yollarından sadece birisidir. Ucuz ve pratik oluşu onun tercih nedenlerinden birisidir. Bir diğer etkende lezzetli ve hafif olmasıdır. Bundan dolayı insanlar pilav, helva ve lokma dağıtımı yapmaktadırlar. Fakat en çok tercih edileni lokmadır.

Menderes Lokmacısı

Menderes’te lokma dağıtımı yaptıracak vatandaşlarımızın nasıl bir firma ile çalışacakları sorusu gündeme gelmektedir. Menderes lokmacısı ne gibi özelliklere sahip olmalıdır. Bu sorunun iki yönü vardır. Birincisi lokma firmasının müşterileri ile olan ilişkisidir. Diğeri de lokma firmasının kendi içindeki yapılanması ile ilişkisidir.

Menderes lokmacısının müşteri ile ilişkilerinde ilk olması gereken dürüst ve güvenilir bir imaj çizmesidir. Bunun göstergeleri de firmanın yapmış olduğu pratikte gözükür. Bir örnek vermek gerekirse firmanın söz verdiği saatte gelmesi bir güven kurulmasıdır. Ya da kaç kişilik anlaşıldı ise o kadar kişilik lokma dağıtımı yapması gerekir.

Lokma firmasının kendi iç yapısı ise oldukça uzun ve detaylı bir konu olup burada kısaca değineceğiz. Bir kere kendi içinde farklı iç bölümler yapması gerekmektedir. Bunun içinde firmanın kurumsal bir anlayışla vizyonu ve misyonu olması gerekmektedir.

Lokma Firmasının Kurumsal Anlayışı

Menderes lokmaMenderes lokmacısının kurumsal anlayışa sahip olması hem kendisi hem de müşterileri için çok önemlidir. Müşterileri için önemlidir çünkü karşısında muhatap alacağı çeşitli kurumları olan gerçek bir yapı bulunmaktadır.

Menderes lokmacısının kendi içinde kurumsal yapıya sahip olmasının en büyük önemi firmanın gelişimi için gereklidir. Kendi içinde iş bölümü yapılması, finans bölümünün ayrı yönetilmesi firmanın daha etkin bir işletme politikası izlemesine neden olacaktır.

Lokma firmasının kurumsal anlayışı sayesinde kendisini geleceğe taşıyacaktır. Lokma firmalarının birçoğu sadece bugünü düşünmektedirler. Bu firmaların biran önce kurumsal bir yapı oluşturup kendi geleceklerini belirlemeleri gerekmektedir.